NENKIN

 • NENKIN | by Visionaries Co., Ltd.
  XCS Contact Center System
  5 Agents & 1 Supervisors

 • Tổng quan

  Khách hàng cần:

  • Một hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động ổn định, chất lượng thoại tốt.
  • Hệ thống có khả năng tích hợp và mở rộng đơn giản
  • Giải quyết các vấn đề hiện tại của NENKIN đã gặp phải về hệ thống thoại.

  Yêu cầu:

  • Hệ thống Contact Center khởi đầu với 5 điện thoại viên & 01 giám sát viên.
  • Hệ thống được triển khai tại TP.HCM.
  • Ổn định về chất lượng thoại và hoạt động.
  • Tích hợp với hệ thống quản lý khách hàng của NENKIN.

  Chúng tôi đã đáp ứng:

  • Một hệ thống Contact Center duy nhất cho 5 điện thoại viên tại TP.HCM.
  • Kết nối hệ thống quản lý khách hàng (File Maker) hiện có của công ty.
  • Giải quyết các vấn đề hiện tại của hệ thống thoại NENKIN.
  • Tích hợp với hệ thống CRM của NENKIN.
  • Tầng suất với 50-100 cuộc gọi một ngày.
 • Giới thiệu

  Nenkin (by Visionaries) là công ty 100% vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoàn tiền cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản và trở về có nhu cầu hoàn tiền và hoàn thuế thu nhập cá nhân như nếu như bạn có Giấy Gensen và thoả mãn một số tiêu chuẩn thì bạn có thể lấy lại một phần hoặc toàn bộ tiền thuế thu nhập cá nhân mà bạn đã đóng tại Nhật Bản. Nenin là công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín và an toàn cho mọi người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

  Bài toán

  > NENKIN cần triển khai hệ thống Contact Center phục vụ cho bộ phận tiếp nhận và giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn tiền hoặc thuế thu nhập cá nhân của lao động Việt Nam tại Nhật Bản.
  > Hệ thống phục vụ cho bộ phận chăm sóc, tư vấn khách hàng với khởi đầu là 5 Agent và 1 Supervisor.
  > Được tích hợp với hệ thống CRM của NENKIN, phục vụ tiếp nhận và quản lý tất cả giao dịch trên cùng một phần mềm Xorcom Agent Desktop (XAD™) trên toàn quốc. 

  Giải pháp

  NENKIN chọn lựa giải pháp XCS cho hệ thống chăm sóc khách hàng và tư vấn các vấn đề liên quan đến tên miền.

  > Hệ thống kết nối và phục vụ cho 5 Agent.
  > Hệ thống đã giải quyết hầu hết các vấn đề hiện tại và các yêu cầu đề ra cho hệ thống và dịch vụ trong công tác quản lý và chăm sóc khách hàng, bán hàng.
  > Tích hợp với hệ thống CRM của NENKIN hỗ trợ công tác tư vấn, giải đáp và bán hàng qua điện thoại. 

  Kết quả

  NENKIN và NTTNETWORKS cùng phối hợp hoàn tất dự án, đưa trung tâm vào hoạt động ổn định theo đúng kế hoạch đề ra, cũng như kỳ vọng của cả hai bên.

  NENKIN nhận định các tính năng của hệ thống hoàn toàn đáp ứng đúng với yêu cầu ban đề ra, hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý và tư vấn thông tin cho khách hàng. 

  NENKIN tin rằng với hệ thống XCS™ Contact Center mới, đã giải quyết mọi vấn đề của NENKIN cho hệ thống truyền thông và liên lạc của công ty. XCS™ thực sự đã trở công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác chăm sóc khách hàng và bán hàng của công ty, hỗ trợ nhân viên trong việc thao tác với hệ thống nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Đúng như mong đợi của Ban Giám Đốc cùng với chiến lược phát triển lâu dài của công ty.

  Ý kiến nhận xét

  [thông tin chưa được cập nhật]
  - Đại diện khách hàng

pdf-iconDownload as PDF

Nenkin

Nenkin