Chứng khoán

Giải pháp liên lạc khuyến nghị cho doanh nghiệp chứng khoán

  • Liên tục, bảo mật, an toàn, sẵn sàng và an toàn thông tin là các yêu cầu cơ bản cần có của một hệ thống tổng đài, hệ thống truyền thông của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và môi giới đầu tư. Bên cạnh đó khả năng tương thích, khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống thông tin của doanh nghiệp là cần để xây dựng được một bộ công cụ truyền thông chuyên nghiệp nhưng đơn giản và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và mỗi nhân viên.

    • Hệ thống chuyên nghiệp
    • An toàn & tin cậy
    • Khả năng mở rộng & tích hợp
    • Quản trị trực quan và đơn giản
  • securities_industry

Các giải pháp chúng tôi khuyến nghị cho mô hình công ty chứng khoán

Giải pháp tổng đài IP
Một giải pháp tổng đài IP chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ một cách tích cực
và hiệu quả nhất cho mọi hoạt động về chứng khoán. Từ tiếp nhận
đặt lệnh, tư vấn & môi giới chứng khoán đến giải đáp các
thông tin khác một cách nhanh chóng, hiệu quả cũng như
bạn sẽ có thể  kiểm soát toàn diện bởi hệ quản lý trung tâm
. Giải pháp rất phù hợp cho mô hình & cường độ cao của
các bộ phận như nhận lệnh, xử lý đặt lệnh, môi giới.
Càng hiệu quả hơn cho mô hình đa chi nhánh.

> Xem chi tiết: Giải pháp tổng đài IP

Hệ thống Contact Center
là bộ phận, công cụ không thể thiếu của một công ty hoạt động
trong lĩnh vực chứng khoán. Hãy chuyên nghiệp hóa quy trình
và tiếp nhận xử lý yêu cầu từ phía khách hàng của bạn một cách
nhanh chóng nhất thông qua hệ thống Contact Center,
giải pháp hoàn toàn tương thích và khả năng đồng bộ
dữ liệu khách hàng với các ứng dụng, CSDL sẵn có của công ty…

> Xem chi tiết: Hệ thống Contact Center

Giải pháp hội nghị truyền hình
Truyền thông và liên lạc nội bộ hiện tại không còn đơn giản chỉ ở mức
thoại nữa, mà là làm việc nhóm (Team Collaboration) ứng dụng công
nghệ thoại & hình thông qua internet. Giải pháp hội nghị truyền hình
đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu hội họp và trao đổi, thảo luận giữa các
nhóm, văn phòng và chi nhánh hỗ trợ tiết kiệm thời gian, chi phí
và cả sự rủi ro …

> Xem chi tiết: Giải pháp hội nghị truyền hình

Yêu cầu demo        Liên hệ tư vấn

Success Stories