Phần mềm tính cước

Ứng dụng tính cước cho tổng đài IP

 • Ứng dụng tính cước Xorcom Billing Module (XBM) là ứng dụng gia tăng (add-ons) tính cước dùng cho hầu hết các loại tổng đài IP ứng dụng công nghệ mã nguồn mở Asterisk hoặc tương tự được NTTNETWORKS phát triển và cung cấp cho khách hàng dưới dạng Module add-ons. Hệ thống tính cước chuyên nghiệp đáp ứng mọi tiêu chí đề ra cho một doanh nghiệp với nhiều quy mô.

Danh mục tính năng

 • Báo cáo cước chi tiết
  Ứng dụng hỗ trợ báo cáo cước chi tiết với nhiều điều kiện lọc, cho phép bạn trích xuất dữ liệu chính xác như bạn mong muốn như số gọi đi, số gọi đến, theo thời gian và mã PIN.

 • Hạn ngạch
  Hỗ trợ thiết lập hạn ngạch (định mức) cước gọi ra và báo cáo chi tiết hạn ngạch còn lại của mỗi người dùng, báo cáo hạn ngạch trong tháng.

 • Quản lý cước (Rate Management)
  Bạn có thể thiết lập giá cước của mỗi nhà cung cấp, mỗi hướng gọi ra, thiết lập cách thức tính cước và cho phép tùy chỉnh trực quan thông qua giao diện Web,

 • Quản lý nhà mạng (Operator Management)
  Ứng dụng hỗ trợ quản lý và thiết lập các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hiện tại, cho phép tùy chỉnh theo thực tế thay đổi và các thông số cần thiết

Screenshots

       

 • Quản lý hạn ngạch (Quota Manager)
  Bạn có thể thiết lập giá cước của mỗi tháng cho hệ thống và thống kê chi tiết hạn ngạch mỗi tháng.

 • Quản lý mã (Account Code)
  Bạn có thể thiết lập mã gọi ra cho mỗi người dùng và các thông tin cá nhân khác như họ tên, Email.

 • Quản lý phòng ban (Departments)
  Bạn có thể thiết lập các phòng ban và danh sách các người dùng trong phòng ban, phục vụ cho việc báo cáo cước trên mỗi phòng ban.

 • Phân quyền người dùng (User Role)
  Bạn có thể quản lý và phân quyền người dùng, thiết lập phòng ban cho mỗi người dùng trong hệ thống.

       

Yêu cầu demo hoặc Liên hệ tư vấn

Success Stories