Thuê ngoài

Giải pháp liên lạc khuyến nghị cho mô hình dịch vụ thoại thuê ngoài

  • Là một trong những mô hình doanh nghiệp hoạt động và gắn liền với hệ thống, công nghệ truyền thông đa phương tiện. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thuê ngoài (thuê tổng đài, call center, hệ thống) luôn phải hoạt động trong môi trường năng động và liên tục nhằm cung cấp một dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho khách hàng với thời gian gần như 24/7. Vì vậy hệ thống truyền thông và liên lạc là ưu tiên số #1 cho hoạt động của mô hình thuê ngoài, hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chúng tôi sẵn sàng mang đến cho bạn một hệ thống tốt, một giải pháp hoàn chỉnh và bộ công cụ mạnh mẽ nhất.

    1. Before
    2. After

Các giải pháp cho mô hình dịch vụ thuê tổng đài
(Call Center, BPO, Market Research, Telesales, Telemarketing)

Giải pháp Contact Center
Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại
là một trong những dịch vụ hoạt động thông qua cuộc gọi
phát triển nhanh chóng và lớn mạnh. Outsourcing cung cấp
hầu hết các dịch vụ liên quan như Chăm sóc khách hàng,
Bán hàng, nghiên cứu thị trường…hàng đầu thế giới
Giải pháp Contact Center Linh hoạt, Mở rộng, Tin cậy và Bảo mật
là tất cả những gì bạn cần cho một trung tâm với các tiêu chuẩn cao cấp nhất

> Xem chi tiết: Giải pháp Contact Center

Giải pháp thuê tổng đài ảo

Triển khai một hệ thống tổng đài hay call center theo cách thức
truyền thống (mua phần cứng, máy móc…) sẽ mang đến sự
phức tạp, chi phí cao, mất thời gian. Hãy chuyển đổi sang mô hình
tổng đài ảo, hay thuê tổng đài điện thoại, từ nay, bạn có thể nói
“không” với tất cả các thách thức và rủi ro nêu trên một cách
nhanh chóng và thông minh.

> Xem chi tiết: Giải pháp tổng đài ảo

Yêu cầu demo        Liên hệ tư vấn

Success Stories