Tài liệu tham khảo

Thư viện tài liệu tham khảo được cung cấp với mục tiêu mang đến nhiều thông tin hữu ích hơn giúp bạn có thể xây dựng và hoàn thiện một hệ thống, một giải pháp và ngay cả một đội ngũ, một bộ phận hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp như mong muốn. Mọi tài liệu trong thư viện được đội ngũ của chúng tôi sưu tầm, trích xuất, biên dịch và soạn từ các nguồn tài liệu có uy tín và hữu ích trên thế giới, cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực. Hi vọng bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu dụng tại mục này. Chúc bạn thành công !

 • itmag_0115INTERNET TELEPHONY — January 2015

  Download

 • itmag_0114INTERNET TELEPHONY — January 2014

  Download

 • itmag_0314INTERNET TELEPHONY — March 2014

  Download

 • itmag_0414INTERNET TELEPHONY — April 2014

  Download

 • itmag_0514INTERNET TELEPHONY — May 2014

  Download

 • itmag_0614INTERNET TELEPHONY — June 2014

  Download

 • itmag_0714INTERNET TELEPHONY — July 2014

  Download

 • itmag_0914INTERNET TELEPHONY — September 2014

  Download

 • itmag_1114INTERNET TELEPHONY — October 2014

  Download

 • itmag_1214INTERNET TELEPHONY — December 2014

  Download

 • itmag_0113INTERNET TELEPHONY — January 2013

  Download

 • itmag_0313INTERNET TELEPHONY — March 2013

  Download

 • itmag_0413INTERNET TELEPHONY — April 2013

  Download

 • itmag_0513INTERNET TELEPHONY — May 2013

  Download

 • itmag_0613INTERNET TELEPHONY — June 2013

  Download

 • itmag_0713INTERNET TELEPHONY — July 2013

  Download