Hệ thống Fax Master

Giải pháp quản trị Fax chuyên nghiệp

 • Fax một trong những công nghệ và ứng dụng hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi thấu hiểu điều này nhưng theo một cách thức hoàn toàn khác. Phát triển và hoàn thiện song song với giải pháp tổng đài IP, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu và phát triển ứng dụng đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu liên lạc, giao dịch của khách hàng.

  Nếu hoạt động của doanh nghiệp hầu hết liên quan đến gửi và nhận Fax thì giải pháp Fax Master ứng dụng công nghệ Fax over IP  (FoIP) đáp ứng đúng và đủ mọi nhu cầu cho doanh nghiệp trong việc sử dụng/quản lý/báo cáo/thống kê và tiết kiệm chi phí trong hệ thống Fax.

  1. Before
  2. After

Xorcom Fax Master ?

Fax Master là hệ thống, giải pháp Fax trên nền IP được phát triển và hoạt động trên phần cứng máy chủ Xorcom. Fax Master là giải pháp Fax toàn diện cho doanh nghiệp có nhu cầu Fax lớn và nhu cầu giám sát, quản lý các bảng Fax của công ty. Phát triển và ứng dụng giải pháp Fax over IP trên nền mã nguồn mở. Hệ thống Fax Master đáp ứng hầu hết các nhu cầu, công cụ, giám sát và phương tiện cho doanh nghiệp. Ứng dụng, giao diện quản lý trực quan và thân thiện với người dùng cuối. Khả năng phát triển, mở rộng rất lớn khi doanh nghiệp có đa chi nhánh, văn phòng.

 

 

Tính năng

 • Tính năng cơ bản
  > Web-based Management (Quản trị hệ thống Fax qua giao diện Web)
  > User Managerment (Quản lý & phân quyền người dùng trên Web)
  > Log-in/Log-out (Đăng nhập / Đăng xuất)
  > Inbox/Outbox (Fax đến / Fax đã gửi)
  > Fax forwarding (Forward bản fax thông qua email)
  > Address book (Danh sách liên lạc)
  > Report (Báo cáo & tìm kiếm)
  > Device management (Quản lý thiết bị)

 • Nhận Fax (Incoming Fax)
  > Fax 2 fax machine (Nhận Fax thông qua máy Fax)
  > Fax 2 email (Nhận Fax thông qua Email)

 • Gửi Fax (Outgoing Fax)
  > Fax from fax machine (Gửi Fax từ máy Fax)
  > Web 2 Fax (Gửi Fax từ Web)
  > Print 2 Fax (Gửi Fax từ lệnh in)
  > Email 2 Fax (Gửi Fax từ Email (yêu cầu khách hàng phối hợp cấu hình trên Email Server))

Xem danh mục tính năng

Yêu cầu demo hoặc Liên hệ tư vấn

Success Stories